διαμαχέω

διαμᾰχ-έω,
A = διαμάχομαι, πρὸς τὴν ἀνάγκην J.BJ6.9.4.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαμαχησάμενον — διαμαχέω aor part mid masc acc sg διαμαχέω aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχησάμενος — διαμαχέω aor part mid masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχήσωνται — διαμαχέω aor subj mid 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχουμένων — διαμάχομαι fight fut part mid fem gen pl (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight fut part mid masc/neut gen pl (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight pres part mp fem gen pl (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight pres part mp masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχούμεθα — διαμάχομαι fight fut ind mid 1st pl (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight pres ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight imperf ind mp 1st pl (attic epic doric ionic) διαμαχέω pres ind mp 1st pl (attic epic doric) διαμαχέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχούμενον — διαμάχομαι fight fut part mid masc acc sg (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight fut part mid neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight pres part mp masc acc sg (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight pres part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχήσεται — διαμάχομαι fight fut ind mid 3rd sg (epic doric ionic) διαμαχέω aor subj mid 3rd sg (epic) διαμαχέω fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχεῖσθαι — διαμάχομαι fight fut inf mid (attic epic ionic) διαμάχομαι fight pres inf mp (attic epic ionic) διαμαχέω pres inf mp (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχεῖται — διαμάχομαι fight fut ind mid 3rd sg (attic epic ionic) διαμάχομαι fight pres ind mp 3rd sg (attic epic ionic) διαμαχέω pres ind mp 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχουμένου — διαμάχομαι fight fut part mid masc/neut gen sg (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight pres part mp masc/neut gen sg (attic epic doric ionic) διαμαχέω pres part mp masc/neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμαχουμένους — διαμάχομαι fight fut part mid masc acc pl (attic epic doric ionic) διαμάχομαι fight pres part mp masc acc pl (attic epic doric ionic) διαμαχέω pres part mp masc acc pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.